Renoveren van bestaande tuinen

 • Grondwerk

 • Bestratingen

 • Aanleg vijvers

 • Waterpartijen

 • Afrastering

 • Schuttingen

 • Speeltuinen

 • Bodemverbetering

 • Verlichting

 • Beregening

Griekse tuinen

 • Landschapstuinen
 • Engelse tuinen
 • Kasteeltuinen.
Dig garden